Пријавите се и направите велики корак ка достизању својих пословних циљева

Рок за подношење пријава је 16. октобар у 13 часова.

Започни пријаву
 • Регистрација и подношење пријава

  Након регистрације профила са валидним ПИБ бројем и емаил адресом, неопходно је поднети следеће:

  • Попуњен пријавни образац/апликациона форма.
  • Кратка биографија оснивача и чланова тима.
  • Списак постојећих власника и њихов проценат власништва (табела капитализације).
  • Кратка финансијска историја.
  • Упитник о процени утицаја на животну средину и друштвеним питањима, потписан од стране Подносиоца пријаве.
  • Упитник за етичку самопроцену попуњен и потписан од стране подносиоца пријаве.
  • Финансијске извештаје из последње две године, ако су доступни.
  • Инвестициони и/или пословни план.
  • Финансијско предвиђање прихода и расхода за период од пет година.
  • Оквирни износ очекиване инвестиције.
 • Административна провера и провера подобности - једна недеља

  Након регистрације и подношења пријаве, Фонд за иновациону делатност ће извршити основне провере како би осигурао да је пријава комплетна и усклађена са захтевима програма.

  Критеријуми подобности:

  • Подносилац пријаве је легално регистровано предузеће, не старије од шест година у време подношења пријаве.
  • Подносилац пријаве је из приватног сектора (најмање 80% у приватном власништву), микро или мало предузеће.
  • Подносилац пријаве мора бити у већинском власништву (> 50%) оснивачког тима предузетника.
  • Подносилац пријаве или повезано лице није листирано на берзи.
  • Подносилац пријаве или његово повезано лице није добило финансијска средства од било ког другог програма финансирања у оквиру Фонда за исте или сличне активности
  • Подносилац пријаве или његово повезано лице није имало приходе преко 8.000.000 € у било којој од претходне две године.
 • Предизбор - три недеље

  Пријаве које испуњавају основне критеријуме подобности прелазе у фазу предизбора.

  Након квалитативне процене од стране спољних рецензената (експерата са искуством и знањем у одређеним областима), Комисија за селекцију (КС) састављена од три члана оцењује пријаве и врши ужи избор.

 • Презентација уживо и коначна одлука - три недеље

  Финалне одлуке о бодовању, рангирању и одабиру – укључујући класификацију у Ideation или Scale-up категорију, доноси Комисија за селекцију (КС) након презентација одржаних од стране предузећа која су ушла у ужи избор.

  Најбоље рангирани пријављени стартапи добијају понуду да закључе уговор и тако постану део програма акцелерације.

За више информација о програму Катапулт и процесу пријављивања преузмите неопходну документацију:

Кликните за документацију

Катапулт класификује предузећа у две категорије, зависно од степена развијености:

Ideation категорија

Намењена стартапима који су у раним фазама развоја производа и изласка на тржиште. Ова предузећа траже потврду тржишта, пословног модела и почетно финансирање. Ако је интелектуална својина/технологија јединствена и конкурентна, Катапулт ће разматрати и стартапе који још увек нису стекли приходе. Предузећа класификована у Ideation категорију добијају почетне грантове до 2,4М РСД (~ 20.000 ЕУР).

Scale-up категорија

Намењена предузећима која су у фази интензивног раста и остварују приходе и чији је циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средства кроз тзв. Late Seed/Series A инвестиције од 500K до 2М ЕУР. Предузећа класификована у Scale-up категорију добијају почетне грантове до 6М РСД (~ 50.000 ЕУР).

Ако се квалификовани инвеститор обавезао да инвестира, предузећа класификована у обе категорије (Ideation или Scale-up) могу добити коинвестирајуће грантове.

Најчешћа питања и одговори

 • Катапулт је програм акцелерације Фонда за иновациону делатност, који је фокусиран на иновативне стартап предузећа оријентисана на раст и нуди интензивну обуку, укључујући менторство и подршку за предузећа, као и бесповратна средства у виду улазног и коинвестирајућег гранта.

  Програм у трајању од три месеца ће бити организован два пута годишње са до 20 изабраних предузећа у сваком од термина.

  Нагласак ће бити на менторству и програму обуке прилагођеним потребама изабраних предузећа, у складу са њиховим специфичним изазовима и потенцијалом за раст. Уколико услови дозволе, биће реализована и обука у Београду или околини, која ће обухватати различите типове активности, као што су предавања, радионице, сесије са менторима, и др.

 • Све пријаве се обрађују путем Катапулт портала. Да би се регистровао, Подносилац пријаве мора имати важећи порески идентификациони број (ПИБ). Адреса е-поште дата током регистрације користиће се за сву будућу кореспонденцију са Подносиоцима пријава.

 • Фонд за иновациону делатност ће објављивати по један јавни позива годишње за програм Катапулт до завршетка Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE).

 • Катапулт ће бити отворен за сва иновативна предузећа, са акцентом на областима које су дефинисане у Стратегији паметне специјализације Србије.

 • Стартапи изван Србије могу се пријавити под условом да су вољни да региструју своје пословање и успоставе оперативну базу у Србији. Другим речима, кључни чланови тима морају бити присутни у Србији.

  Предузећа која учествују могу бити међународно регистрована (на пример, (Delaware C-Corp,) све док имају и локално регистровано правно лице које се бави свакодневним пословањем.

 • Подносилац пријаве мора да испуни следеће критеријуме подобности:

  – Подносилац пријаве је легално регистрована пословна јединица, не старија од шест (6) година, у тренутку подношења пријаве за програм.

  – Подносилац је приватно (најмање 80% у приватном власништву), микро или мало предузеће.

  – Подносилац пријаве мора бити у већинском власништву (>50%) оснивачког тима предузетника

  – За листу свих критеријума, проверите
  Приручник за програм Катапулт.

 • Пожељно је да оснивачки тимови имају најмање два суоснивача да би били узети у разматрање за програм Катапулт. Снага оснивачког тима за проблем који решавају и комплементарност пословних способности, техничких вештина, искуства и знања из релевантне области ће бити предмет процене.

 • Катапулт је интензиван програм који очекује да суоснивачи буду ангажовани са пуним радним временом у својим предузећима. Инвеститори такође имају тенденцију да улажу у стартапе са потпуно посвећеним оснивачким тимовима.

 • Да би у потпуности искористили подршку и ресурсе Катапулта, тимови би требало да буду у могућности да понуде барем почетну MVP верзију производа са неопходним функционалностима првим корисницима или купцима.

 • За категорију Ideation предузећа су у раној фази или чак још увек без прихода. Ипак, пожељно би било да предузеће има пилот пројекат и податке о потенцијалним купцима и потврђеној тражњи за производом/услугом.

  За категорију Scale-up предузеће већ има дефинисан пословни модел, купце и остварује приход.

 • Ideation категорија помаже оснивачима у раним фазама развоја производа и освајању тржишта. У питању су оснивачи у потрази за тржишном валидацијом, почетном продајом и потврдом пословног модела. У ову категорију су сврстани стартапи који оквирно очекују да прикупе почетни капитал од око 100.000 до око 1 милион евра.

  Scale-up категорија, у коју су сврстани стартапи у фази интензивног раста, пружа подршку стартапима који већ остварују приходе са тржишта и чији је циљ да убрзају свој раст и прикупе додатна финансијска средства кроз тзв. Late Seed/Series A инвестиције од 500.000 до 2 милиона евра.

  Програм акцелерације ће се одвијати истовремено за обе категорије. Неке области и активности ће бити реализоване у оквиру заједничког курикулума, док ће свака категорија имати организоване и одвојене активности специфичне за односни степен развоја предузећа. Приликом додељивања ментора, водиће се рачуна о њиховој експертизи са једне стране и потребама предузећа са друге стране.

 • Након провере подобности и административне провере, подобне пријаве прелазе у прву фазу оцењивања, која се састоји од квалитативне процене рецензената и предизбора од стране Комисије за селекцију (КС), коју чине три екстерна експерта. Рецензенти ће бити позвани да прегледају пријаве из области њихове стручности, али неће бити директно укључени у одлуку о избору предузећа која ће учествовати у програму акцелерације.

  Предизбор ће обухватати бодовање пријава, а након предизбора, Комисија за селекцију ће припремити ужи списак кандидата који ће бити позвани на завршну презентацију пред члановима КС.

 • Селекција ће се вршити према пет главних критеријума:

  1. Снага тима
  2. Иновација и јединственост производа/технологије
  3. Одрживост и атрактивност пословног модела
  4. Тржишна атрактивност
  5. Изгледи за прикупљање капитала
 • Катапулт програм нуди бесповратна средства у виду улазног и коинвестирајућег гранта.

  Улазни грантови су у износу до 20.000 евра за предузећа која су класификована у категорију Ideation и до 50.000 евра за предузећа класификована у категорију Scale-up.

  Коинвестирајући грантови су једнаки квалификованој инвестицији у максималном износу до 300.000 евра (умањеном за износ добијеног улазног гранта).

 • И улазни и коинвестирајући грантови се додељују у облику хоризонталне државне помоћи за новооснована предузећа. Као инструмент бесповратне помоћи, коинвестирајући грант не утиче на смањење удела власништва Корисника гранта.

 • Сви Корисници улазног гранта, укључени у Катапулт акцелератор, биће сматрани подобним за пријаву за коинвестирајући грант. Ова предузећа могу да се пријаве и добију коинвестирајући грант у било ком тренутку током програма акцелерације и девет месеци након завршетка њиховог циклуса, под условом да је квалификована инвестиција обезбеђена (да је пронађен подобан инвеститор) и да током програма није дошло до кршења Уговора за акцелерацију. Предуслов за Пријаву за коинвестирајући грант је потписан term sheet, односно необавезујући уговор између предузећа и инвеститора, или Писмо о намерама инвеститора.

  Више информација о квалификованим инвестицијама и подобним инвеститорима је доступно у Програмском приручнику.

 • Катапулт грантови су осмишљени тако да буду флексибилни и да тимовима омогуће коришћење средстава на начин који задовољава њихове потребе за раст и развој пословања.

  Корисници гранта могу користити добијена средства у оквиру следећих категорија:

  • Трошкови тима/плате.

  • Услуге развоја производа, укључујући развој и тестирање технологије, истраживање и развој, итд.

  • Услуге пословног развоја (истраживање тржишта, развој партнерства/добављача, ангажовање стручних консултаната, итд.).

  • Услуге продаје и маркетинга.

  • Куповина робе неопходне за раст и развој предузећа.

  • Општи трошкови (закупнина, претплате на технологију/пријаве/податке, итд.).
  • Листа неприхватљивих трошкова и активности доступна је у Програмском приручнику.

 • Предузећa која су можда већ привукла нека средства од инвеститора, али су и даље у раној фази развоја и потрази за наредном рундом инвестиције (Seed или Series A round), биће узета у разматрање за категорију Scale-up.

 • Да, сви Подносиоци пријаве ће бити обавештени о статусу Пријаве током процеса процене путем е-поште. Кандидати који буду учествовали у завршним презентацијама ће добити усемена саопштења Комисије за селекцију током презентације уживо, али за њих писане евалуације неће бити достављане.

 • Сви Подносиоци пријаве су дужни да поднесу попуњен Упитник о процени утицаја на животну средину. Процена утицаја на животну средину и друштво се врши само за предселектоване пријаве. Почиње након предизбора и мора бити завршена пре потписивања уговора.

  Независни Стручњак Фонда за заштиту животне средине и друштвена питања ће прегледати достављене Упитнике и извршити категоризацију пријава према нивоу ризика на:

  • Низак – нису потребне додатне активности.

  • Умерен – праћење је потребно током имплементације.

  • Значајан – Фонд зауставља поступак процене и одбија пријаву.
  • Висок – Фонд зауставља поступак процене и одбија пријаву.
  • Кандидати који су прошли фазу предизбора биће обавештени о резултатима ове процене, само ако је оцена ризика у пријави Умерен. У том случају, од Подносиоца пријаве ће бити захтевана припрема Плана управљања заштитом животне средине, који је потребно доставити на одобрење Стручњаку за заштиту животне средине и друштвена питања, као један од предуслова за потписивање Уговора за акцелерацију.

 • У зависности од фазе развоја предузећа и изазова који стоје пред оснивачима, програм ће помоћи учесницима да идентификују и поставе кључне индикаторе перформанси и правце унапређења компетенција и капацитета како би обезбедили прелазак у следећу фазу развоја.

  Програм обуке ће обухватити све аспекте пословне стратегије и стратегије изласка на тржиште, кроз комбинацију структуираног тренинга и практичног експериментисања са менторима, што ће уз иницијално финансирање у форми улазног гранта омогућити бржи раст предузећа.

 • За реализацију програма биће коришћен хибридни модел. Већина актиности ће бити одржана у онлајн окружењу, а уколико услови дозволе, биће реализована обука у Београду или околини, која ће обухватати различите типове активности, као што су предавања, радионице, сесије са менторима, и др.

 • Програм не предвиђа обезбеђење пословног простора за учеснике.

 • Квалитет и посвећеност ментора један је од најважнијих предуслова успеха акцелератора.

  Менторство је усредсређено на пружање помоћи стартапима у аспектима, као што су: планирање стратегије, постављање приоритета развоја, маркетиншка стратегија, идентификовање циљних купаца и стратегије изласка на тржиште, структуирање организационих процеса, изградња тима, изградња реалног финансијског модела заснованог на здравим претпоставкама, итд.

  Mенторство пружају локални (са добрим познавањем српског и регионалног тржишта) и међународни експерти (са глобалном перспективом), успешни оснивачи стартапа и инвеститори, а све је прилагођено специфичним потребама стартапа у акцелератору.

  Сваком предузећу, учеснику акцелератора, ће бити додељен ментор са којим ће радити 3 месеца (Lead mentor).

 • Један од главних циљева Катапулта је привлачење подобних инвеститора, који укључују групе анђела инвеститора, искусне „супер анђеле“, појединачне анђеле инвеститоре, као и синдикате, фондове који улажу у почетни капитал, фондове предузетничког капитала, корпоративне инвеститоре или друге приватне инвеститоре који улажу у раним фазама раста предузећа.

  Програм Катапулт ће бити активно промовисан и презентован локалним и међународним инвеститорима. Кроз умрежавање и догађаје, попут Демо дана, Програм ће помагати учесницима акцелератора у проналажењу потенцијалних инвестиционих партнера.

  Предузећа ће такође морати да раде на идентификацији потенцијалних инвеститора, а кроз програм акцелерације учесници ће бити упознати са алатима и знањем потребним за повећање ефикасности.

 • Стартапи који учествују у програму и њихови оснивачки тимови остају део заједнице Катапулт.

  Катапулт ће наставити да подржава стартапе који активно прикупљају средства уз менторство и могућности умрежавања.

 • Не. У току процеса пријаве видимо пуно идеја које су још увек у раној фази развоја. Такође није реално очекивати да ће било који инвеститор потисати сличан уговор о пверљивости у овој фази.

 • Предузећа којима је Фонд одобрио финансирање и која су у завршној фази имплементације (последњи квартал или мање) могу се пријавити за Катапулт. Максимални износ финансирања од стране Фонда који предузеће може добити, збирно са свих програма, је 800.000 ЕУР.